Wielkanocne spotkanie nauczycieli

W sobotę 22 kwietnia 2023 roku w Parafii Miłosierdzia Bożego w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się coroczne spotkanie z racji Świąt Zmartwychwstania dla Pracowników Edukacji: nauczycieli, wychowawców pracujących oraz będących na emeryturze. Obecna była młodzież wraz z pocztami sztandarowymi szkół oraz przedstawiciele Prezydenta, Urzędu Miasta i Delegatury Kuratorium Oświaty. Modlitwy miały miejsce przy figurze i relikwiach Świętego Jana Pawła II. W tym roku szczególnie jako wynagrodzenie za zniewagi kierowane pod adresem Świętego Papieża. Po Mszy świętej uczestnicy wzięli udział w spotkaniu w budynku parafialnym.