Duszpasterze

Proboszcz: Ks. Paweł Lipiński
Wikariusze: Ks. Jacek Wojciechowski, ks. Jacek Marciniak