Duszpasterze

Posługujący obecnie
Proboszcz: Ks. Paweł Lipiński
Wikariusze: Ks. Mariusz Skiba, Ks. Jacek Wojciechowski
Diakon stały: Arkadiusz Dobiech

Poprzedni wikariusze
Ks. Bogusław Karbownik 1990 – 1993
Ks. Lesław Kot 1993 – 1994
Ks. Adam Bajer 1993 – 1994
Ks. Krzysztof Milczarek 1994 – 1998
Ks. Andrzej Szymaniec 1994 – 1998
Ks. Sławomir Ciebiada 1998 – 2001
Ks. Sławomir Klich 1998 – 2004
Ks. Janusz Banachowski 2001 – 2008
Ks. Dariusz Chlebowski 2004 – 2007
Ks. Grzegorz Świech 2007 – 2013
Ks. Dariusz Rębecki 2008 – 2010
Ks. Maksymilian Pyzik 2010 – 2012
Ks. Mariusz Jersak 2013 – 2014
Ks. Paweł Dudek 2012 – 2015
Ks. Paweł Wronkowski 2015 – 2020