Wielki Tydzień w parafii

W Niedzielę Palmową możliwość Spowiedzi i Komunii Świętej w budynku parafialnym, w godzinach: 6:30 – 14:00 oraz 16:00 – 18:00. W budynku może przebywać maksymalnie 5 osób.
W kościele we Mszy świętej uczestniczą tylko osoby, które zamówiły intencję w liczbie do 5 osób.

Spowiedź i Komunia Święta w Wielkim Tygodniu
Poniedziałek: 8:00 – 11:00 oraz 16:30 – 17:30
Wtorek: 8:00 – 11:00 oraz 16:30 – 17:30
Środa: 8:00 – 11:00 oraz 16:00 – 17:00

Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota
Nabożeństwa o godzinie 18:00. Uczestniczą osoby, które zamówiły intencję w liczbie do 5 osób.

W Wielką Sobotę nie ma poświęcenia pokarmów. Błogosławieństwo pokarmów odbywa się w rodzinie przed spożyciem posiłku przez odmówienie następującej modlitwy:
Obrzęd błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny
Przepełnieni wielkanocną radością, zasiądziemy do świątecznego stołu i podzielimy się wzajemną życzliwością przy składaniu sobie życzeń. Nowe życie Zmartwychwstałego Pana symbolizuje poświęcone jajko, którym także dzielimy się wzajemnie.
Prośmy Chrystusa Pana, zawsze obecnego wśród tych, którzy Go miłują, aby pobłogosławił te pokarmy na stół wielkanocny.
Wszyscy modlą się przez chwilę w ciszy
Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dzień Zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek; prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy, mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.
Chlebie żywy który zstąpiłeś z nieba i w Komunii św. dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów.
Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę Baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z Apostołami na Ostatniej Wieczerzy Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia.
Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Nie poświęcamy pokarmów wodą święconą.

Wielkanoc
Rezurekcja o godzinie 6:00 – bez procesji.
Pozostałe Msze święte: 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:00.
We Mszach świętych uczestniczą osoby, które zamówiły intencję w liczbie do 5 osób.

Poniedziałek Wielkanocny
Msze święte jak w niedzielę: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:00.
We Mszach świętych uczestniczą osoby, które zamówiły intencję w liczbie do 5 osób.

Terminy Pierwszej Komunii Świętej

Wobec aktualnej sytuacji oraz decyzji Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia o przeniesieniu terminu uroczystości Pierwszej Komunii Świętej, informujemy, że w naszej parafii odbędą się, jak Bóg pozwoli, w następujących terminach:
13 września 2020 roku, o godzinie 10:00 – dzieci w strojach eucharystycznych,
20 września 2020 roku, o godzinie 10:00 – dzieci w strojach różnych.

Pierwsza Komunia i Bierzmowanie

Zgodnie z zarządzeniem Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia:
– Terminy Pierwszej Komunii Świętej w parafiach należy przenieść na czas ustania zagrożenia. Wcześniej możliwe jest organizowanie Pierwszej Komunii Świętej dla pojedynczych dzieci w gronie najbliższej rodziny (przy przestrzeganiu limitu 5 uczestników liturgii). Ocena przygotowania dziecka do tego wydarzenia należy do Księdza Proboszcza i Rodziców.
– Zaległe terminy bierzmowania – po ustaniu epidemii – Proboszczowie ustalają z Księżmi Biskupami.

Możliwość spowiedzi

W tym tygodniu można skorzystać z sakramentu pokuty.
Spowiedź będzie odbywała się w kościele.
Prosimy o przestrzeganie zasady, że w kościele może przebywać jednocześnie 5 osób.
Poniedziałek, 30 marca: 8:00 – 11:00 oraz 17:00 – 18:00
Wtorek, 31 marca: 8:00 – 11:00 oraz 17:00 – 18:00
Środa, 1 kwietnia: 8:00 – 11:00 oraz 17:00 – 18:00
Czwartek, 2 kwietnia: 8:00 – 11:00 oraz 16:00 – 17:00
Piątek, 3 kwietnia: 8:00 – 11:00 oraz 16:00 – 18:00
Sobota, 4 kwietnia: 8:00 – 11:00 oraz 16:00 – 17:00

Zarządzenie Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

Kuria Metropolitalna Łódzka z polecenia Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego zobowiązuje od dnia 14 marca 2020 roku wszystkich duchownych i wiernych świeckich przebywających na terenie Archidiecezji Łódzkiej do przestrzegania następujących postanowień:
1. Arcybiskup Metropolita Łódzki udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a) osobom w podeszłym wieku,
b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opie-kę,
d) osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy świętej niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem.
2. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce prosimy, aby pod-czas każdej Mszy świętej i nabożeństw wewnątrz świątyni nie przebywało więcej niż 50 osób.
3. Osoby przebywające w kościołach lub kaplicach proszone są, aby zachowały między sobą większe odległości. Kapłani i inne osoby dotykające chleba eucharystycznego i paramentów liturgicznych mają bezwzględnie wydezynfekować swoje dłonie.
4. Usilnie zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę. Osoby, które mimo to, stanowczo domagają się przyjęcia Komunii świętej do ust mogą to uczynić na końcu obrzędu. W takim przypadku przed puryfikacją kapłan powinien zdezynfekować dłonie.
5. Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania ręki. Cześć Krzyżowi lub relikwiom oddajemy przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez pocałunku czy do-tyku. Rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
6. Prosimy, aby w okresie Wielkiego Postu korzystać ze spowiedzi świętej także poza Mszą świętą. Prosimy o nieodkładanie spowiedzi na ostanie dni Wielkiego Postu, a kapłanów, aby byli do dyspozycji wiernych w całym tym okresie, bez wyznaczania odrębnych dni spowiedzi i nabożeństw pokutnych.
7. Nie organizujemy w parafiach spotkań formacyjnych, w tym rekolekcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
8. Do 4 kwietnia włącznie zostaje zawieszone odprawianie nabożeństw pasyjnych: Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Do tego dnia zostają także odwołane wszystkie zaplanowane wy-darzenia o charakterze diecezjalnym, dekanalnym i parafialnym.
9. Do minimum prosimy ograniczyć załatwianie spraw w kancelariach parafialnych, w kurii, archiwum i trybunale archidiecezji łódzkiej. Zalecamy kontakt telefoniczny lub mailowy. Nu-mery kontaktowe można znaleźć na stronach parafii i na stronie internetowej Archidiecezji Łódzkiej.
10. Arcybiskup Metropolita Łódzki wzywa kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godz. 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiali różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Wiernych świeckich prosi, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z pasterzami.

Biskup Ireneusz Pękalski
Wikariusz Generalny

Łódź, dnia 14 marca 2020 roku