Wizyta duszpasterska 2019

Piątek – 17. 01. 2020
od 15:00: ulice: Karłowicza, Moniuszki, Łódzka 43

Sobota – 18. 01. 2020
od 09:00: ulica Jasna
od 11:30: ulica Fabianiego
od 13:00: ulice: Puszczyńskiego, PCK, Kałuży

Niedziela – 19. 01. 2020
od 14:00: ulica Promienna
od 15:30: ulica Demczyka
od 16:30: ulica Mieszkowskiego


1. Plan wizyty duszpasterskiej od godziny 7:00 w niedzielę, wywieszony będzie w kościele oraz podany ustnie podczas każdej Mszy świętej.
2. Na stronie internetowej parafii oraz w gablotce będzie umieszczony w niedzielę w godzinach wieczornych.
3. Administrator strony internetowej parafii nie wyraża zgody na publikowanie planu wizyty duszpasterskiej na innych stronach internetowych.

Dzień Ubogich ze Szkolnym Kołem Caritas

Szkolne Koło Caritas działające w Szkole Podstawowej nr 3 znajdującej się na terenie naszej parafii zorganizowało wśród uczniów tej szkoły zbiórkę najpotrzebniejszych produktów dla osób potrzebujących pomocy. Opiekunką Szkolnego Koła Caritas jest Pani Anna Robakowska.