Rok I – klasa 7

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania.

Informacje i materiały dotyczą osób, które przygotowują się do sakramentu bierzmowania w Parafii Miłosierdzia Bożego w Piotrkowie Trybunalskim.

Oprócz udziału w katechezie szkolnej przygotowujemy się również w parafii.

Pomagają nam w tym następujące materiały:

1. Kard. Ryś: Kim dla mnie jest Jezus?


2. Kard. Ryś: Bóg nie godzi się abyś żył w pustce


3. Kard. Ryś: Każdy z nas jest obdarzony przez Pana Boga


4. Kard. Ryś: Ewangelia sprowadza się do prostych rzeczy


5. Kard. Ryś: Bierzmowanie jest po to, abyście byli dla innych


6. Czy sakrament bierzmowania to pożegnanie młodych z Kościołem? – wywiad z kard. Rysiem


7. Kard. Ryś: Bóg ma wiarę, że może nas stworzyć na nowo Dłonią, którą jest Duch Św.


8. Kard. Ryś: Duch Św. będzie was uzdalniał do relacji z Bogiem i bliskimi…


9. Kard. Ryś: Duch Św. jest jak rzeka, której trzeba się poddać


10. Kard. Ryś: Duch Św. chce mieć dom w nas