Misje

Misje Miłosierdzia połączone z peregrynacją obrazu Jezusa Miłosiernego, są owocem Roku Miłosierdzia, a zarazem przygotują naszą archidiecezję do przeżycia 100. rocznicy jej powstania (1920 – 2020). Misje odbędą się we wszystkich parafiach naszej archidiecezji. Przeprowadzą je Ojcowie Jezuici. W naszej Parafii odbędą się one w dniach: 29 września 6 października 2018 roku.