Spotkanie piotrkowskiej oświaty z okazji okresu Świąt Bożego Narodzenia

Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców Regionu Piotrkowskiego przy naszej parafii od 2010 r. organizuje spotkania w okresie Wielkanocy, w oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych z modlitwami za zamarłych, czy w okresie Świąt Bożego Narodzenia dla osób związanych z edukacją w szkołach miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

W tym roku odbyło się ono w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Próchnika. W spotkaniu wziął udział ksiądz biskup Marek Marczak, prezydenci i przewodniczący Rady Miasta, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty,
kierownik Referatu Oświaty UM, duchowieństwo, siostry zakonne, dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele, pracownicy oświaty, młodzież i rodzice. Jak zawsze dużą część stanowili emerytowani nauczyciele.

Przesłanie tegorocznego przedstawienia był „Pociąg Jezusa”, który zatrzymuje się na stacji, do którego zaproszeni są wszyscy: bogaci, prości ludzie jak również bezdomni. Po życzeniach zaproszonych gości, łamano się opłatkiem. Następnie wszyscy przeszli na poczęstunek i wspólne spotkanie.