Uroczystość ku czci bł. Michała Giedroycia

W pierwszą sobotę czerwca w naszej parafii obchodzone są uroczystości ku czci
błogosławionego Michała Giedroycia patrona chorych, cierpiących i
niepełnosprawnych.

Błogosławiony Michał żył w XV wieku, wstąpił do Zakonu
Kanoników Regularnych od Pokuty w Krakowie zwanych „Markami”.
Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nie przyjął święceń kapłańskich.
Jako brat zakonny posługiwał w zakrystii i przy ołtarzu. Będąc człowiekiem
niepełnosprawnym, starał się być potrzebny, niosąc pomoc innym. Odznaczał się
wielkim duchem modlitwy, wypraszając ludziom potrzebne łaski.

W naszym kościele znajdują się figura błogosławionego i jego relikwie. Jest
patronem osób niepełnosprawnych
, których grupa od 20 lat włącza się w życie
parafialne. Z racji przypadającego w sobotę Dnia Dziecka, było to także
spotkanie ministrantów i scholi na modlitwie i zabawie.