Różaniec z Niepełnosprawnymi

Miesiąc październik w sposób szczególny poświęcony jest Matce Bożej. Dlatego codziennie spotykamy się w kościele na modlitwie różańcowej. W każdą środę modlitwę różańcową prowadziły osoby zaangażowane w naszej parafialnej Grupie Osób Niepełnosprawnych. W ramach tej grupy funkcjonuje również Róża Różańcowa Osób Niepełnosprawnych. Dziękujemy za wspólną modlitwę.

Pielgrzymka do Wąwolnicy

17 września 2022 roku razem z naszą parafialną Grupą Osób Niepełnosprawnych uczestniczyliśmy w pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy. Zwiedziliśmy również Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Dodatkową atrakcją była przeprawa przez Wisłę promem „Serokomla”.