Sakrament Bierzmowania w Archidiecezji Łódzkiej

Klasa 3 Gimnazjum przyjmuje Bierzmowanie w roku 2019 – przygotowanie trwa 1 rok
Klasa 8 przyjmuje Bierzmowanie w roku 2020 – przygotowanie trwa 2 lata
Klasa 7 przyjmuje Bierzmowanie w roku 2021 – przygotowanie trwa 3 lata
Właściwą Parafią przyjęcia Sakramentu Bierzmowania jest Parafia zamieszkania kandydata.