Informacje bieżące

Informujemy, że od 16 kwietnia osoby przebywające w kościele mają obowiązek zakrywania nosa i ust maseczką ochronną. Usta i nos można także zasłonić za pomocą szalika, chusty, apaszki.
Wymogiem tym nie są objęte następujące osoby:
– duchowni sprawujący obrzędy religijne,
– dzieci do 4 roku życia,
– osoby, które mają problemy z oddychaniem,
– osoby, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia.
Od 20 kwietnia liczba osób, które będą mogły uczestniczyć we Mszy świętej lub innym obrzędzie religijnym, zależy od powierzchni świątyni. W kościele na jedną osobę będzie musiało przypadać 15 metrów kwadratowych powierzchni.
Mając na względzie powyższy przepis, od poniedziałku zapraszamy do naszego kościoła na każdą Mszę świętą maksymalnie 120 osób.
Do 31 maja włącznie, obowiązuje dyspensa naszego Księdza Arcybiskupa zwalniająca z obowiązku uczestniczenia w Eucharystii.