Informacja dla kandydatów do bierzmowania

Informacja dla uczniów pierwszych klas szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do sakramentu bierzmowania w naszej parafii: Jednym z warunków przygotowania do sakramentu bierzmowania jest udział w katechezie szkolnej. Dlatego proszę o uzyskanie od katechety wpisu w książeczce: oceny za pierwsze półrocze klasy I oraz opinii.