Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

Oprócz udziału w katechezie szkolnej przygotowujemy się również w parafii. To przygotowanie na chwilę obecną odbywa się w formie zdalnej. Pomaga nam w tym strona internetowa: e-katecheza.pl
Szczegółowe informacje dla poszczególnych grup, znajdują się w odnośnikach: Rok I – klasa 7, Rok II – klasa 8, Rok III – klasa 1